Mgr. Karel Hanzlík

předseda ODS Radotín
starosta MČ Praha 16

 

slovo starosty

A je to tady! Rok uplynul jako voda a zasloužený čas prázdnin a dovolených se nezadržitelně blíží. Mládež školou povinná již netrpělivě odpočítává poslední dny školního roku, aby se po rozdání závěrečného vysvědčení mohla naplno oddávat bezstarostným letním radovánkám a dobrodružstvím. Přejme jim to. Starostí mají před sebou v dalším životě ještě mnoho a mnoho. 
 
Věřím, že u převážné většiny žáků či studentů budou první červencové dny prázdnin umocněny o spokojenost, která bude pramenit z dosažených kvalitních či uspokojivých výsledků v právě končícím školním roce. Snad proběhl podle představ. Jistě si někteří během svých prázdninových cest budou moci ověřit, že některé vědomosti, pedagogy trpělivě vštěpované, jsou velice dobré a užitečné pro praktický život. Asi nejčastěji je to použití cizích jazyků v praxi. 
 
I mnoho z nás, dospělých, v duchu počítá svoje zbývající pracovní dny, které nás dělí od zaslouženého odpočinku. Mnozí z nás vyrazí na chatu, k moři nebo na vandr. Někteří budeme trávit čas oddechu aktivně, někteří se budou oddávat lenošení. Rodinný scénář dovolené je již dopředu patřičně naplánován do nejpodrobnějšího detailu. Ještě aby počasí vyšlo… ale s námi, lidmi, to nemá lehké a jednoduché… a mít nikdy nebude. Všem se zavděčit! Když slunce několik dní nepřetržitě pálí, je to k nevydržení a už zase chceme, aby přišel déšť a ochladilo se. Když nám přes den sprchne, raději si přejeme, aby to bylo pokud možno v noci a neomezovalo nás to v plánech…
 
Jménem redakční rady vám přeji příjemný odpočinek, načerpání co nejvíce sil a energie. Vám, kteří se vydáváte na prázdniny a dovolenou nějakým dopravním prostředkem, přeji šťastnou cestu a návrat. A na závěr co nejlepší počasí dle představ a pokud možno žádný déšť, který by udělal čáru přes prázdninové plány vám, rodině i příbuzným.
Za účasti stovek a tisíců diváků a účast­níků nejen z obcí a měst z Dolního Poberouní, které více jak deset let spoluorganizují spek­takulární akci Králov­ský průvod, se i díky přívětivému letnímu počasí a v pohodové atmosféře nesla velkolepá a dnes již tradiční slavnostní cesta jeho Výsosti Karla IV., z Boží milosti císaře Římského, a českého krále. V doprovodu své choti Alžběty Pomořanské, nejbližších členů královské rodiny, představitelů moci světské i církevní, rytířů a jezdců letos opět bezpečně skončila na královském hradě Karlštejně. 
 
V příštím roce se bude konat již dvanáctý ročník této připomínky historické pouti, při níž byly korunovační klenoty dopra­veny z Prahy až na královský hrad panovníkem z rodu Lucemburků. 
 
Obnovení slávy, letos ve dnech 3. a 4. června a ve zkrácené trase začínající v Radotíně, se ko­nalo v roce připomínky 670 let od korunovace Karla IV. českým králem a rok po připomenutí jeho výročí 700 let od narození. Úžasná dobová atmosféra se nepodařila zhatit ani organizáto­ry nezvaným návštěvníkem, exministrem fi­nancí, který na svých elektronických profilech tuto akci zneužil ke své propagaci.
 
Proč nás vlastně tento jedenáctý český král, vítěz ankety Největší Čech s velkým náskokem před novodobými osobnostmi T.G.M. a Václavem Havlem, stále a po tak dlouhé době tolik fascinuje? Je to jen vzpomínka na „staré dobré“ časy, kdy se „naše“ říše rozkládala od Baltu až po Středozemní moře? Nebo to je v kontextu, že naše společnost aktuálně postrádá skutečné morální osobnosti, čestné, zásadové a pracovité autority?
 
Po téměř sedmi stoletích nahlížíme na Otce vlasti stále jako na jakýsi vzor, vládce, kterému na jeho zemi opravdu záleželo, který se snažil po­stavit rozvrácenou krajinu na nohy, vléval svému národu naději do žil. Zasadil se o řadu stavebních, ale také kulturních a duchovních počinů. Jistě, z dnešního pohledu vidíme dějiny černobíle, prizmatem kronik sepisovaných jen omylnými (a někým vyplácenými) lidmi. Výsledky vlády Karla IV. jsou ale neoddiskutovatelné.
 
Dnešnímu světu vládne snaha o rychlé zbohatnutí, maximalizaci moci v rukách pár vyvolených, kteří berou lež, zradu a podvod jako každodenní součást byznysu. Blaho lidí, národa, zájmy země už snad nikoho nezajímají. Takový je mediální obraz dnešní doby. Honba za senzací, průšvihem, přešlapem, zničením člověka jsou příliš silné. A mediální koncerny (vlastněné třeba i politiky) vytvářející veřejné mínění, nastavují nepravdivé politické zrcadlo a především přestávají plnit roli nejzásadnější, a to bránit demokratické principy ve společ­nosti. Smutné ale je, pokud médiím podlé­hají i ti, co by měli být nezávislí, objektivní a striktně rozlišovat mezi přešlapem morálním a trestním činem. Po nedávné „vládní krizi“, vynášení informací ze živých kauz, odposle­chů, permanentním souboji policejních složek a státních zástupců a přes rozpačité verdikty soudů je zřejmá jedna věc: Karla IV. by dnes novináři, policisté, státní zástupci, případně samotní voliči pod vlivem mediální masáže 32 let (tedy dnešních 8 volebních období!), vládnout nenechali. A toho, co Otec vlasti vy­budoval, se za pár let dosáhnout nedá. Máme ještě někdy v budoucnu naději na dalšího osví­ceného panovníka na trůně?
 
 
Mgr. Karel Hanzlík 
starosta Městské části Praha 16 
Václava Balého 23 
Praha - Radotín, 153 00 
karel.hanzlik@praha16.eu 
Tel.: 234 128 101

 

 

Oficiální web Prahy 16 Radotín ODS Radotín na FACEBOOKu